Gir NAV råd om forbrukslån?

NAV har en egen avdeling som jobber med gjeldsrådgivning og bistand i forbindelse med økonomiske problemer, inkludert problemer med å betale avdrag på forbrukslån.

NAV kan selvsagt ikke gi deg råd om hvilket forbrukslån du bør velge, men har du først fått økonomiske problemer fordi du har tatt opp for mye gjeld eller misligholdt dine lån, så er NAVs gjeldsrådgivning et godt sted å starte.

Bruk gjeldsrådgivningstelefonen

Det første du bør gjøre hvis du vurderer å få hjelp med privatøkonomien din, er å kontakte NAV sin rådgivningstelefon på 800GJELD (800 45 353). Dette er et lavterskel tilbud der du ikke trenger å oppgi noen personlig informasjon, du kan med andre ord være helt anonym.

Rådgivningstelefonen kan hjelpe deg med generelle råd til hvordan du får oversikt over økonomien din, og også svare på konkrete spørsmål rundt inkasso, namsmannen, utleggstrekk, tvangssalg og så videre. Men kanskje aller viktigst er at tjenesten kan henvise deg til en gjeldsrådgiver hos ditt lokale NAV-kontor eller hos kommunen, slik at du kan få en grundigere hjelp og veiledning, basert på akkurat din økonomiske situasjon.

Hvis du ikke er komfortabel med å ringe til NAV, tilbyr de i tillegg en chatte-tjeneste via nettsidene deres. Det er de samme ansatte hos NAV som betjener både chatten og telefontjenesten, så de vil kunne svare deg på de samme spørsmålene og gi deg den samme rådgivningen.

Gjeldsrådgivning hos ditt lokale NAV-kontor

Alle NAV-kontorer rundt om i landet tilbyr gratis gjeldsrådgivning til alle som oppfyller kriteriene, noe de fleste med økonomiske problemer gjør. I praksis kan du få gratis rådgivning hvis du ikke har penger til å dekke dine nødvendige behov, som mat og bosted, eller hvis du er i en situasjon der du har vanskeligheter med å betale regningene dine til tiden og betjene gjelden din.

Gjeldsrådgiveren kan hjelpe deg med å få oversikt over din privatøkonomi og assistere i kontakten med kreditorer, i et forsøk på å få til utsettelse på betaling eller en privat gjeldsavtale. Det er ikke alltid at gjeldsrådgiveren du møter, har kompetanse på alle områder, men da vil NAV hjelpe deg med henvisning til steder der du kan få hjelpen du trenger.

Du må påregne ventetid

Gjeldsrådgiverne på mange NAV-kontorer har dessverre mye å se til, og det er derfor ikke unormalt at det kan ta et par måneder før du vil få tildelt en time med en rådgiver. Det kan selvsagt være frustrerende å være i økonomiske problemer, samtidig som man står på venteliste til å få hjelp og rådgivning, men det er ikke så mye å få gjort med dette. Et alternativ kan være å kontakte en privat gjeldsrådgiver, men kostnadene forbundet med dette er ikke dekket av det offentlige, og derfor noe du må betale på egenhånd.

Kommunal gjeldsrådgivning

Alle norske kommuner har plikt til å yte gratis gjeldsrådgivning til sine innbyggere. Mange kommuner har satt denne jobben bort til NAV, slik at det i praksis uansett er NAV du må forholde deg til,men spesielt større kommuner har i mange tilfeller egne gjeldsrådgivere ansatt. Akkurat som NAV sin ansatte, har også kommunale gjeldsrådgivere full taushetsplikt, så du trenger ikke å være redd for at sensitiv informasjon om din økonomi skal komme på avveie.