Hva er fleksibel låneramme for lån uten sikkerhet

kredittramme-og-boligkreditt

Et tradisjonelt forbrukslån gir deg hele lånesummen utbetalt på en gang, men hvis du ikke trenger alle pengene her og nå, eller bare ønsker en rask tilgang til penger i fremtiden om noe uforutsett skulle skje, kan en kredittramme være et bra alternativ.

En låneramme, eller kredittramme som mange banker kaller det, er ganske enkelt et beløp banken stiller til din disposisjon, og som du kan ta av når du ønsker det. Hvis du for eksempel har en låneramme på 50.000kr. Betyr det at du når som helst kan ta ut inntil 50.000kr. Fra kredittrammen, uten å måtte vente på godkjenning fra banken. Når først du har fått godkjent en låneramme, har du med andre ord en fleksibel buffer i bakhånd, som du kan trekke på når du måtte ønske det.

Forskjellen på usikret kredittramme og kredittkort

I prinsippet er et kredittkort og en usikret forbrukskreditt akkurat det samme. Du får stilt en bestemt mengde penger til rådighet gjennom kredittrammen, og betaler bare renter på den delen av kreditten du benytter. Det er imidlertid et par viktige forskjeller det er viktig å huske på. Den mest åpenlyse er kanskje at med et kredittkort så får du et betalingskort du kan bruke for å betale i butikk og online, og det er derfor svært enkelt å benytte seg av kredittrammen. Dette i motsetning til en forbrukskreditt der du må logge deg inn i nettbanken og deretter overføre beløpet du ønsker å ta ut, til en bankkonto.

Prismessig har et kredittkort normalt en litt høyere effektiv rente enn en forbrukskreditt, men dette er ikke alltid tilfellet, så det gjelder å sjekke nøye og sammenligne flere tilbud før man bestemmer seg for å låne penger. I tillegg er det verdt å sjekke terminbeløpet, da dette kan ha mye å si for størrelsen på den effektive renten. De fleste kredittkort tar i dag ikke noe termingebyr, mens dette er vanlig på en usikret kredittramme.

Når det gjelder størrelsen på kredittrammen, så er kredittkort i de fleste tilfeller begrenset til rundt 50.000kr., mens det er flere banker som tilbyr en forbrukskreditt-ramme som er betydelig høyere enn dette. Gå her for å se noen tilbud.

Forskjellen på usikret kredittramme og boligkreditt

På det norske markedet i dag finnes det primært to typer kredittrammer som er rettet mot privatkunder; En usikret forbrukskreditt og boligkreditt. Førstnevnte er, som navnet antyder, en kredittramme som ikke krever sikkerhet i fast eiendom eller løsøre. Dette i motsetning til en boligkreditt, som krever at du stiller sikkerhet i egen bolig. Bortsett fra kravet til sikkerhet, er den største forskjellen på de to typene låneramme selvsagt prisen. Siden en usikret forbrukskreditt ikke krever sikkerhet, er rentenivået mye høyere enn for en boligkreditt med tilsvarende størrelse. I dagens marked vil en forbrukskreditt normalt ha en effektiv rente på rundt 15%, mens en boligkreditt vil ha en effektiv rente på rundt 3-4%.

Hvor mye kan jeg få i kredittramme?

Det varierer fra bank til bank hvor mye du vil kunne få tildelt i en usikret kredittramme, men maksimumsbeløpet blant aktører på det norske markedet, ligger idag på 400.000kr. For å oppnå en slik låneramme kreves det selvsagt at du har en årsinntekt som kan forsvare et lån på en slik størrelse. For en boligkreditt vil størrelsen i prinsippet bare være begrenset av belåningen på boligen som stilles som sikkerhet. De aller fleste banker vil maksimalt stille en boligkreditt på inntil 70% av boligens verdi til rådighet, så størrelsen på kredittrammen vil avhenge av hvor belånt boligen er.

Nedbetaling av en fleksibel låneramme

Betingelsene for nedbetaling av saldoen på lånerammen din vil variere alt etter hvilken type låneramme du har, og bankens generelle betingelser. På en boligkreditt er det som regel ingen krav til nedbetaling i det hele tatt, men renter påløper selvsagt fortløpende, slik at disse vil spise av den tilgjengelige kreditten, hvis du ikke sørger for å betale ned på lånet.

For en usikret låneramme vil det normalt være krav om at du nedbetaler et minimumsbeløp hver måned, som regel ca. 3% av saldoen på lånet, eller et fast beløp som blir beregnet ut fra størrelsen på kredittrammen.